Studera hos oss

Vi på Zoologiska institutionen studerar hur djur fungerar, evolverar, beter sig och samspelar med andra djur och växter, samt hur de svarar på t ex klimatförändringar. Vi erbjuder forskarutbildning och medverkar i flera kurser på grund- och avancerad nivå som administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

 

Vill du veta mer om djur och hur de uppfattar sin värld och samspelar med varandra och andra organismer ska du söka dig till oss! Vi medverkar i flera kurser på grund- och avancerad nivå som administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Här hittar du information om kurser och progam på BIG

 

Vi på Zoologiska institutionen är alltid intresserade av att träffa studenter som delar våra forskningsintressen.  Forskarutbildningen vid Zoologiska institutionen är utformat för att ge studenterna vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva forskning i ekologi, etologi, populationsgenetik, funktionell zoomorfologi samt systematik och evolutionsforskning.

För att antas till forskarutbildningen måste du söka en utlyst doktorandplats. Lediga platser utannonseras på vår hemsida och på Stockholms universitetets hemsida. Utlysningar sker fyra gånger per år:

  • 15 januari (sista ansökningsdag 15 februari)
  • 2 april (sista ansökningsdag 23 april)
  • 1 september (sista ansökningsdag 23 september)
  • 15 oktober (sista ansökningsdag 5 november)

Se aktuella utlysningar här

 

Kontakt

Om du har frågor som rör studier på grund- eller avancerad nivå kan du vända dig till studentexpeditionen eller studievägledarna på Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Studierektorerna på Zoologiska institutionen har det övergripande ansvaret för utbildningsfrågor på forskar- respektive grundutbildningsnivå. 

Studierektor för grundutbildning
Studierektor för forskarutbildning
På denna sida