Infrastruktur

Vid Zoologiska institutionen finns god infrastruktur för forskning på olika nivåer, från specifik labbutrustning till hela forskningsmiljöer. Vi har även en egen forskningsstation, Tovetorp, med laboratorier, inhägnader, boende och andra faciliteter.

 

 

 

Vi arbetar för närvarande med nya sidor om Tovetorp.

Vid förfrågningar och bokning för konferenser eller kurser, kontakta Cecilia Kullberg.

Vid förfrågningar och bokning av forskningsaktivitet (logi och användning av voljärer, hägn och labutrymmen för forskare, doktorander och masterstudenter) kontakta David Wheatcroft.

På denna sida