Forskargrupper

Forskningen vid Zoologiska institutionen är organiserad inom fem avdelningar. Varje avdelning består av ett antal forskargrupper som leds av en eller flera seniora forskare. Det finns en lång tradition av samarbete mellan de fem avdelningar på institutionen.

Från forskargruppernas sidor kan du hitta vidare till gruppens olika forskningsprojekt samt till forskarnas egna profilsidor där du kan hitta mer information.

Vår nya webb är fortfarande under uppbyggnad och fler forskargrupper kommer att presentera sig här inom kort.