Publikationer

Våra forskare producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet.

Sedan 2007 publiceras de i det Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida