Våra utbildningar

Zoologi är ett brett område och vi undervisar i en rad olika ämnen och kurser, exempelvis i ekologi, etologi, genetik, och biologisk mångfald. All undervisning i biologi administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), som också sköter antagning och studievägledning.

 

Lärare från Zoologiska institutionen medverkar på ett flertal kurser inom samtliga kandidatprogram. En viktig tradition som vi värnar om är att delar av undervisningen ger kontakt med riktiga djur och ibland är förlagd i fält. Vi har en egen forskningsstation, Tovetorp i Sörmland, som flertalet av våra kurser besöker för kortare eller längre fältmoment. Mera information finner du hos Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) som administrerar undervisningen på kandidatnivå.

Här hittar du information om kurser och program på BIG

 

Lärare från Zoologiska institutionen medverkar på ett flertal kurser på masternivå. Mera information finner du hos Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) som administrerar undervisningen på masternivå.

Zoologiska institutionen medverkar även på följande masterprogram. Programmen administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Här hittar du information om kurser och program på BIG

 

 

Forskarutbildningen vid Zoologiska institutionen är utformat för att ge studenterna vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva forskning i ekologi, etologi, populationsgenetik, funktionell zoomorfologi samt systematik och evolutionsforskning.

För att antas till forskarutbildningen måste du söka en utlyst doktorandplats. Lediga platser utannonseras på vår hemsida och på Stockholms universitetets hemsida. Utlysningar sker fyra gånger per år.

Se aktuella utlysningar här

På denna sida