Våra utbildningar

Zoologi är ett brett område och vi undervisar i en rad olika ämnen och kurser, exempelvis i ekologi, etologi, genetik, och biologisk mångfald. All undervisning i biologi administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), som också sköter antagning och studievägledning.

 

Lärare från Zoologiska institutionen medverkar på ett flertal kurser inom samtliga kandidatprogram. En viktig tradition som vi värnar om är att delar av undervisningen ger kontakt med riktiga djur och ibland är förlagd i fält. Vi har en egen forskningsstation, Tovetorp i Sörmland, som flertalet av våra kurser besöker för kortare eller längre fältmoment. Mera information finner du hos Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) som administrerar undervisningen på kandidatnivå.

Här hittar du information om kurser och program på BIG

 

Lärare från Zoologiska institutionen medverkar på ett flertal kurser på masternivå. Mera information finner du hos Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) som administrerar undervisningen på masternivå.

Zoologiska institutionen medverkar även på följande masterprogram. Programmen administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Här hittar du information om kurser och program på BIG

 

 

Forskarutbildningen vid Zoologiska institutionen är utformat för att ge studenterna vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva forskning i ekologi, etologi, populationsgenetik, funktionell zoomorfologi samt systematik och evolutionsforskning.

För att antas till forskarutbildningen måste du söka en utlyst doktorandplats. Lediga platser utannonseras på vår hemsida och på Stockholms universitetets hemsida. Utlysningar sker fyra gånger per år.

Se aktuella utlysningar här

 

 

Forskarskolan i Biologi vid Stockholms universitet (BioResearch School) arbetar på uppdrag av Naturvetenskapliga fakultetens biologiska sektion med att organisera och genomföra kurser för sektionens totalt ca 200 doktorander som bedriver forskarstudier inom vitt skilda delar av biologin. Kurserna kan vara återkommande såväl som unikt förekommande.

Eftersom en stor del av sektionens studenter inte är svensktalande och merparten av forskningsverksamheten är baserad på engelskspråkig litteratur hålls också forskarskolans kurser praktiskt taget uteslutande på engelska. För mera information hänvisar vi till våra engelska sidor.

Länk till forskarskolans engelska sidor

På denna sida