Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik

Programmet ger dig de färdigheter inom taxonomi för att arbeta med biodiversitet. Du får breda kunskaper och färdighter om levande orgnanismer och deras släktskap. Du får även verktyg inom artidentifikation och forskningskunskaper så att du kan fullfölja en kärriär inom bevarande av biologisk mångfald för framtida generationer.

Beetle collection. Clourful beetles pinned to collection labels.
Unidentified Tortoise Beetles. Part of Don Ehlen's "Insect Safari" collection. Photo: Jon Mable/Wikimedia commons

Anledningar att välja master i biodiversitet och systematik

  • Stort fokus på praktiska färdigheter vid sidan av teoretisk kunskap.
  • Kurserna är alltid uppdaterade för att ta hänsyn till de senaste rönen inom systematisk forskning
  • Programmet är designat för att kunna specialsys till varje students karriärmål

Läs mer på programmets engelska sida