Masterprogram i biologi, 120 hp

Om utbildningen

För dig som vill skräddarsy din egen biologutbildning finns ett särskilt program. Du som vill bli tvärvetenskaplig och önskar kombinera biologi med humaniora eller samhällsvetenskap får här en unik möjlighet. Du kanske vill fördjupa dig inom ett eller flera områden inom ämnet biologi som saknar egna masterprogram, t ex botanik, fysiologi eller zoologi. Då kan du välja fritt bland de flesta avancerade kurser i biologi, 30 - 90 hp (en - tre terminer). De avancerade kurserna leder dig till ett examensarbete som omfattar 30 - 60 hp (en - två terminer). I Masterprogrammet i biologi har du möjlighet att läsa upp till 60 hp (två terminer) helt valfria kurser så som avancerade kurser i andra ämnen t ex historia och psykologi. Det är även möjligt att läsa kurser från grundnivå, högst en termin, både inom biologi och i helt andra ämnen t ex företagsekonomi eller språk.

Arbetsmarknaden behöver biologer med bred kompetens. Masterprogrammet i biologi ger dig möjlighet att möta kraven på breddning inom t.ex. juridik, ekonomi och förvaltningskunskap. Det är meriterande att ha praktisk erfarenhet av arbetslivet, inom Master programmet i biologi vid Stockholms universitet kan du göra poängsatt praktik i fem eller tio veckor. Du väljer själv var du vill göra praktiken. Syftet är att du ska få möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper i biologi. Du ska vidare få kännedom om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs på t ex ett företag eller en myndighet. Praktik är liksom examensarbetet många gånger första steget in på arbetsmarknaden.

Masterprogrammet i biologi erbjuder dig en bred och arbetsmarknadsanpassad utbildning, men även en bra inkörsport för dig som ännu är osäker på vilken del av biologin som du vill specialisera dig inom. Beroende på dina val av kurser finns det goda möjligheter att under utbildning byta till något av våra andra, mer specialiserade, masterprogram i biologi. Efter ett års studier på masterprogrammet i biologi kan du även ha behörighet att söka till forskarutbildning.

Om ämnet: Biologi

Biologi

Vill du bota cancer, rädda korallreven eller kanske se till att miljömålen uppfylls? Då behöver du kunskap om allt från DNA till globala ekosystem. Genom att studera biologi på universitetet får du gedigna kunskaper om organismernas mångfald och evolution, deras uppbyggnad, form och funktion, djurs och växters samverkan med sin omgivning och mycket annat. Under dina biologistudier kommer du att kombinera teori med praktik i form av laborationer och fältstudier. Stockholms universitet har välutrustade labbsalar samt tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten. Vill du efter kandidatexamen fördjupa dig inom något delområde av biologin erbjuder vi nio masterprogram i ämnet.

ARBETSMARKNAD En utbildning inom biologi ger dig en mycket bred och användbar kunskap, där du också tränas i att identifiera och lösa problem. Du får kompetenser som öppnar vägen till spännande arbetsuppgifter såsom forskning, utveckling, utredning eller förvaltning. Biologer återfinns på många olika håll i samhället, till exempel vid universiteten, inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och intresseorganisationer eller bioteknikföretag där de innehar roller som projektledare, expert, chef m.m. Genom att komplettera din utbildning med pedagogik, juridik, eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för biologisk grundutbildning