Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i biologi

Under examensarbetet förväntas du uppnå fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska ämnesområdet och utveckla din förmåga att arbeta självständigt med en vetenskaplig frågeställning.

Examensarbetet är en självständig uppgift som resulterar i en uppsats. Kursen ansees av de flesta studenter vara den mest intressanta och givande delen av sin utbildning, men också den mest krävande då du använder dina tidigare kunskaper och färdigheter.

För mer information se Examensarbete i biologi 30 hp (gäller samtliga examensarbeten vid institutionen)

  • Kontakt

    Utbildningsadministratör kandidatnivå
    Studievägledare masternivå