Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska landskap

Kursen är en fältkurs (exkursion) som behandlar sambanden mellan geologi, landformer, jordarter, klimat, vegetation samt markanvändningen inom valt exkursionsområde i Sverige.

Du lär dig bland annat att tolka och förstå landskapets karaktär och utveckling och förklara de naturgeografiska förhållanden som utmärker landskapet. Kursen ger också möjlighet att diskutera landskapet som resultat av utveckling över tid.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap och kan inte sökas som fristående kurs utan endast inom program.

Kursen ges St 2023, 11-20 augusti och består huvudsakligen av en fältresa.

Tjuonavagge eller Lapporten (U-dal) från Nuolja. Fotograf Elisabeth Sturesson.
Tjuonavagge eller Lapporten (U-dal) från Nuolja. Fotograf Elisabeth Sturesson.
 • Kursupplägg

  Kursen medför en kostnad + övriga resekostnader för dig som är student.

  Undervisning

  Undervisningen består av en exkursion.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Britta Sannel

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt