Svenska landskap, 2,5 hp

Kursen är en fältkurs (exkursion) som behandlar sambanden mellan geologi, landformer, jordarter, klimat, vegetation samt markanvändningen inom valt exkursionsområde i Sverige. Du lär dig bland annat att tolka och förstå landskapets karaktär och utveckling och förklara de naturgeografiska förhållanden som utmärker landskapet. Kursen ger också möjlighet att diskutera landskapet som resultat av utveckling över tid.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och ges som sommarkurs 14-22 augusti 2020. Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Kursupplägg

Kursen medför en kostnad + övriga resekostnader för dig som är student.

Undervisning

Undervisningen består av en exkursion.

Examination

Se kursplan.

Examinator

Britta Sannel

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursansvar
Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen