Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

Genom masterprogrammet får du utveckla dina färdigheter inom fotogrammetri, fjärranalys och GIS, samt inom metodik för dataanalys och presentation med naturgeografisk inriktning.

Resultaten från analyser baserade på geografiska data (geodata) om klimat- och miljöförändringar, är centrala i internationella överenskommelser och på den politiska dagordningen.

Kunskap om olika delar av världen har illustrerats med symboler i kartor som utvecklats under århundraden. Idag ligger fokus på informationen bakom kartsymbolerna. Resultaten från analyser baserade på geografiska data (geodata) om klimat- och miljöförändringar, är centrala i internationella överenskommelser och på den politiska dagordningen. Analyserna ligger också till grund för samhällsplanering, klimatforskning och katastrofplanering.

Även den senaste trenden med Big Data gör geomatik till ett aktuellt och användbart ämne. Geodata samlas in på olika sätt som till exempel med fjärranalys (satellitbilder), flygbildstolkning och fältbaserad kartläggning med globala satellitpositioneringar. Du lär dig använda laserskanning, radar och hyperspektrala metoder. Med geografiska informationssystem (GIS) bearbetas diverse geodata och vi kan utföra olika typer av analyser och modelleringar. Geografiska informationssystem möjliggör en effektiv hantering och jämförelse av olika slags rumslig information eftersom de kan kopplas till gemensamma geografiska koordinatsystem. Genom forskningssamarbeten, praktikplatser och samverkan kopplar vi undervisningen till verkliga tillämpningar.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet som är på två år har följande upplägg: 

  45 hp obligatoriska kurser
  15-45 hp valfria kurser
  30-60 hp självständigt arbete (obligatoriskt)

  År 1

  Hösttermin

  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp

  Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp

  Vårtermin

  Avancerad fjärranalys, 15 hp

  Valfria kurser, 15 hp

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning: Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp.

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se och sista ansökningsdag är den 15 januari 2024.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  1. Personligt brev (maximalt en sida)
   Läs gärna mer under FAQ – Vanliga frågor och svar
  2. CV

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp enligt instruktioner som finns på antagning.se.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Våra forskare. Dina lärare.

  Utbildning och forskning är nära sammankopplade vid Stockholms universitet. Som student kommer du att ha direktkontakt med ledande forskare inom ditt område och tillgång till de senaste vetenskapliga rönen. Träffa Gustaf Hugelius här.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Våra studenter från denna masterutbildning är eftersökta på arbetsmarknaden! Exempel på arbetsplatser är myndigheter och organisationer, som Lantmäteriet, länsstyrelser och kommuner, men även inom privat verksamhet som rådgivare och analytiker inom miljökonsultbolag.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Programansvar
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt