Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad fjärranalys

Kursen behandlar bearbetning av fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys.

Genom kursen får du lära dig att bearbeta fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys. Kursen tar även upp fördjupad teori om fjärranalysens fysikaliska bakgrund, datakalibrering och datakorrektion, algoritmer som används i digital bildbehandling samt fjärranalysens begränsningar och utvärderingsmetoder. Genom kursen får du lära dig:

 • förklara principerna bakom kalibrering och korrigering av bilddata från satelliter och flygburna sensorer
 • värdera och analysera bilddata från satelliter genom avancerade bildbehandlingsmetoder
 • bedöma kvaliteten i levererat datamaterial

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS men kan även läsas som fristående kurs.

adarbild (Sentinel-1) över Malmö och Öresund som visar förändringar av radarvågor över tid.
Radarbild (Sentinel-1) över Malmö och Öresund som visar förändringar av radarvågor över tid. Öresundsbron, stora fartyg, byggnader och vindkraftverk till havs sprider radarvågor och radarmetoder används för att se klimateffekter och naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och jordbävningar. Foto Ian Brown.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori och praktik, 8 hp
  • Projekt, 7 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Ian Brown

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se