Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys

Kursen är för dig som vill lära dig analys av satellit- och andra rumsliga data för tillämpningar inom naturgeografi, miljöövervakning och andra ekologiska och geografiska ämnen.

Genom kursen får du lära dig teori för och tillämpning av rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS för landskapsanalys. Under kursen tränas programkännedom och bearbetnings- och visualieringsmetoder för vetenskapligt arbete.

Geodata analys är eftertraktakde på arbetsmarknaden och våran alumni har fått jobb inom myndigheter, kommuner, länstyrelser och konsultbolag.

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS (period A-B) och i Masterprogram i landskapsekologi (period C-D). Kursen går också att läsa som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Fjärranalys, 7,5 hp
  • GIS, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • kritiskt värdera forskningsresultat genom att reproducera och analysera valda delar av publicerad forskning
  • använda fjärranalys och GIS med inriktning mot naturgeografiska analyser
  • formulera och genomföra självständiga projekt med nyttjande av fjärranalys och GIS
  • extrahera samt behandla kvantitativa geo- och biofysikaliska mätningar från geodata

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Ian Brown

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se