Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig också att samla in, bearbeta och kritiskt tolka datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett vetenskapligt perspektiv och relatera det dagsaktuella kunskapsläge. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. 

 • Kursupplägg

  Kursen ingår i masterprogram med huvudområdet Naturgeografi och kvartärgeologi:

  • Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS
  • Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
  • Masterprogram i landskapsekologi
  • Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

  För att påbörja ditt examensarbete följ Instruktioner om projektplan, registrering och examination.

  Delkurser

  Kursen har inga delkurser. 

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning. Handledning ges endast inom den planerade kurstiden.

  Examination

  Se kursplan. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till Koordinator för examensarbeten vid frågor som rör kursinformation och registrering. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Koordinator för examensarbeten
  Karin Persson
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar

  Geomatik med fjärranalys och GIS
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se

  Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
  Mattias Winterdahl
  E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se

  Landskapsekologi
  Maricela de la Torre-Castro
  E-post: maricela@natgeo.su.se

  Polara landskap och kvartära klimat
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se