Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysiologi

  • 15 hp

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer d.v.s. hos både växter och djur. Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur. Kursens innehåll är anpassat för dig som inte tidigare har läst kemi på högskolenivå och ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.