Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysiologi

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer d.v.s. hos både växter och djur.

Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande moment:

  1. Växtfysiologi: teori 3 hp

  2. Växtfysiologi: laborationer 3 hp

  3. Zoofysiologi: teori 6 hp

  4. Zoofysiologi: laborationer 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består i föreläsningar samt praktiska demonstrationer och laborationer. Deltagande i följande är obligatoriskt: demonstrationer, alla laborationer inkl. redovisningar, samt duggor och tentamen.

  Examinator

  Mikael Carlsson (Zoofysiologi)
  E-post: mikael.carlsson@zoologi.su.se

  Sara Rydberg (Växtfysiologi)
  E-post: sara.rydberg@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Hill, R. W. et al. Animal physiology. 4:e upplagan. Oxford university press. ISBN: 9781605357379 (Zoofysiologi).

  Raven, P. H. et al. The Biology of Plants. 8:e uppl. Freeman 2012. ISBN: 9781464113512 (Växtfysiologi).

  Anatomihandledning, laborationshandledning samt föreläsningsmaterial görs tillgängligt under kursen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Försöksdjursfri variant

  I kursen ingår moment med försöksdjur, exempelvis dissektioner. Försöken har godkänts av djurförsöksetiska nämnden. En försöksdjursfri version av kursen erbjuds som alternativ för studenter som inte vill ta del i dessa moment. Den försöksdjursfria versionen ger inte behörighet till vissa påbyggnadskurser. För mer information om hur valet påverkar din fortsatta utbildning kontakta studievägledaren. Om du vill gå den försöksdjursfria versionen av kursen ska du kontakta studentexpeditionen senast första dagen på kursen.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå