Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysiologi

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer d.v.s. hos både växter och djur. Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur.

För mer information, se Fysiologi (BL2016).
Dessa kurser samläses och skiljer sig endast i förkunskapskravet.