Go to this page on our english site

Geografi, examensarbete

  • 15 hp

Det avslutande självständiga arbetet för kandidatexamen i geografi syftar till att fördjupa förmågan till eget vetenskapligt arbete inom ett valt geografiskt ämnesområde. Du ska visa att du kan formulera ett vetenskapligt problem samt lösa detta problem genom relevant undersökningsmetodik. Du ska också redovisa arbetet i form av en vetenskaplig rapport som även presenteras muntligt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen