Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi, examensarbete

Det avslutande självständiga arbetet för kandidatexamen i geografi syftar till att fördjupa förmågan till eget vetenskapligt arbete inom ett valt geografiskt ämnesområde.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Kursen är den sista och avslutande kursen på Kandidatprogram i geografi men kan även läsas som fristående kurs.