Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturgeografi, examensarbete

 • 15 hp

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt i geovetenskap formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen.

Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

I kursen ingår även ett obligatoriskt moment om vetenskaplighet: Vetenskaplighet 1,5 hp.

Kursen (valbar kurs) ges som inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning

 • Kursupplägg

  Följ instruktioner för projektplan för examensarbeten

  Delkurser

  • Projekt, 13,5 hp
  • Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet, 1,5 hp
  Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt kursdel Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursdelen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

  Mer information
  Du måste anmäla dig till kursdelen och den ges varje termin. Du kan också anmäla dig redan terminen innan du skriver ditt examensarbete: Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Läser du på distans anmäler du dig till Vetenskaplighet, 1,5 hp som ges på distans: The scientific method, 1.5 credits distance

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • utforma, planlägga och genomföra ett forsknings- eller utredningsprojekt i naturgeografi med tillämpande av relevanta metoder
  • sätta det egna självständiga arbetet i sitt vetenskapliga sammanhang (eller i fråga om utredningsprojekt i perspektiv av en aktuell tillämpning) och relatera det till områdets aktuella kunskapsläge
  • samla in, bearbeta, analysera, presentera och kritiskt tolka sitt datamaterial
  • redovisa och diskutera uppnådda resultat och slutsatser i perspektiv av ett större sammanhang eller tillämpning
  • självständigt skriva en vetenskapligt upplagd uppsats enligt vedertagna vetenskapliga normer
  • presentera ett självständigt arbete muntligt i seminarieform
  • genomföra ett självständigt arbete på avsedd tid  
  • visa insikter i begreppet vetenskaplighet

  Examination

  Se kursplan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen utgörs av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledare.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Koordinator för examensarbeten
  Karin Persson
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Steffen Holzkämper
  E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se