Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturgeografi, examensarbete

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt i naturgeografi formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen.

Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. I kursen ingår även ett obligatorisk delkurs om vetenskaplighet: Vetenskaplighet 1,5 hp, se Delkurser.

Kursen (valbar kurs) ges som inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan även läsas som fristående kurs. Det finns också ett motsvarande examensarbete på 30 hp Naturgeografi, examensarbete (GE6020).

För tillträde till kursen GE6019 Naturgeografi, examensarbete, 15 hp ska du ha avklarat kursen Geovetenskap - ämnesfördjupning (GE5040) vid termins/kursstart. Kursen Geovetenskap, ämnesfördjupning, 15 hp (ges varje termin och du behöver läsa kursen terminen innan du påbörjar ditt examensarbete).

Från Ht 2023
Planerar du att läsa både Geovetenskap - ämnesfördjupning (GE5040) och Naturgeografi, examensarbete (GE6019) kan du göra det genom att söka de tillfällen som ges på heltid 100 %: GE5040 period A-B och GE6019 period C-D. 

För att påbörja ditt examensarbete följ Instruktioner om projektplan, registrering och examination

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Projekt, 13,5 hp
  • Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet, 1,5 hp
  Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt kursdel Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursdelen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Kursdelen måste vara godkänd och avslutad för att kunna avsluta examensarbetet med godkänt betyg.

  Du måste anmäla dig till kursdelen och den ges fyra gånger per år. Du kan också anmäla dig redan terminen innan du skriver ditt examensarbete. Läser du på distans anmäler du dig till "Kurstillfälle 3" som ges via Zoom:

  Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning.

  Examination

  Se kursplan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen utgörs av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledare.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person maila till exjobb@natgeo.su.se vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt