Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi, examensarbete

Kursen består av ett självständigt utfört forskningsprojekt. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder.

Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett aktuellt vetenskapligt perspektiv. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Kursen ingår i Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring.

För att påbörja ditt examensarbete följ Instruktioner om projektplan, registrering och examination

 • Kursupplägg

  Notera att kursen även erbjuds i andra omfattningar:

  Delkurser

  Kursen har inga delkurser.

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning. Handledning ges endast inom den planerade kurstiden.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till Koordinator för examensarbeten vid frågor som rör kursinformation och registrering.

  Koordinator för examensarbeten
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Annika Dahlberg
  E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se