Geografi, examensarbete, 30 hp

Om utbildningen

Kursen består av ett självständigt utfört forskningsprojekt. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett aktuellt vetenskapligt perspektiv. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Kontakta institutionen via länk till hemsidan för mer information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen