Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet

  • 15 hp

Kursen består av ett självständigt utfört projektarbete formulerat i samarbete med handledare. Ämne väljs i samråd med handledare och ska ha en ämnesdidaktisk anknytning. Du ska utforma, planlägga och genomföra ett projektarbete med tillämpande av relevanta metoder och sätta det egna projektet i sitt vetenskapliga sammanhang och relatera det till aktuell forskning inom ämnesområdet. Du samlar också in, bearbetar, analyserar, presenterar och kritiskt tolkar datamaterial. I slutet av kursen redovisar och diskuterar du uppnådda resultat och slutsatser genom en skriftlig vetenskaplig uppsats och muntligt i seminarieform.

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet är den sista geografikursen i Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen för gymnasiet och med geografi som förstaämne.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.