Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp

Om kursen

Kursen är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap och behandlar ämnets idéhistoriska utveckling, dess teorier, källmaterial och metoder, samt den vetenskapliga utvecklingen och dess kopplingar till dagens forskning. Under kursen lär du dig om vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. I kursen ingår ett självständigt utfört arbete i geovetenskap formulerat i samarbete med en handledare.

Kursen består av följande delar:

1. Vetenskaplighet och vetenskapshistoria 7,5 hp

2. Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp

3. Självständigt arbete i geovetenskap 15 hp

Undervisningen kan ske på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen