Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap

Kursen är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap.

Kursen behandlar ämnets idéhistoriska utveckling, dess teorier, källmaterial och metoder, samt den vetenskapliga utvecklingen och dess kopplingar till dagens forskning. Under kursen lär du dig om vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. I kursen ingår ett självständigt utfört arbete i geovetenskap formulerat i samarbete med en handledare.

Kursen är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap

Instruktioner för examensarbete/självständigt arbete

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskaplighet och vetenskapshistoria, 7,5 hp
  • Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i geovetenskap, 15 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar samt ett självständigt genomfört arbete.

  Examination

  Se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person maila till exjobb@natgeo.su.se vid frågor som rör registrering, inlämning av projektplan, betygsrapportering och inlämning av slutversion. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt