Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap

 • 30 hp

Kursen är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap.

Kursen behandlar ämnets idéhistoriska utveckling, dess teorier, källmaterial och metoder, samt den vetenskapliga utvecklingen och dess kopplingar till dagens forskning. Under kursen lär du dig om vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. I kursen ingår ett självständigt utfört arbete i geovetenskap formulerat i samarbete med en handledare.

Kursen ges av Institutionen för naturgeogafi och är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskaplighet och vetenskapshistoria, 7,5 hp
  • Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i geovetenskap, 15 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar samt ett självständigt genomfört arbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Peter Jansson

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

  Delkursansvar självständigt arbete i geovetenskap
  Steffen Holzkämper
  E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se