Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys

 • 15 hp

Vill du lära dig mer om vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och effekter av dessa?

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer på institutionens webbplatsUtbildning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under kursen lär du dig om på jordytan verkande exogena processer och hur dessa interagerar med människan och samhället både i ett nationellt och globalt perspektiv. Du studerar företeelser som vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och deras effekter. Du lär dig att genomföra geovetenskaplig riskanalys och studerar riskhantering med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för mänskligt introducerade förändringar av det rumsliga och temporala mönstret av exogena processer t.ex. till följd av klimatförändringar. En veckas fältkurs i Spanien ingår.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och kan utgöra en valfri kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp eller en valbar kurs inom Kandiatprogram i geografi, 180 hp. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  I kursen ingår en veckas fältkurs till Spanien. Fältundervisning medför kostnader för dig som är student.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  1. Geomorfologiska processer, 5 hp
  2. Exkursion och fältkurs, 5 hp
  3. Naturkatastrofer och riskanalys, 5 hp

  Geomorfologiska processer
  Geomorfologisk processlära med särskilt fokus på sådana processer som utgör risker för människan och samhället. Historisk geomorfologi och utvecklingen av det storskaliga landskapet.

  Exkursion och fältkurs
  Under exkursionen och fältkursen studeras geomorfologiska processer och deras påverkan på människan och samhället.

  Naturkatastrofer och riskanalys
  Naturliga och mänskligt introducerade förändringar av rumsliga och temporala mönster av exogena processer, t.ex. till följd av klimatförändringar, och hur dessa påverkar samhället. Geovetenskaplig riskhantering och GIS-baserad riskanalys med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för kontinuerliga exogena processer och naturkatastrofer/naturolyckor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projekt- och fältarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Arjen Stroeven

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Arjen Stroeven
  E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se