Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp

En hållbar utveckling förutsätter att vi har en hållbar hantering av jordens naturresurser.

Den här kursen behandlar naturresursers bildningssätt, förekomster och begränsningar för att ge en förståelse för de naturliga förutsättningarna för olika naturresurser. Under kursen kommer begreppet naturresurs och naturresurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där aspekter på miljö är centrala. Kursen berör också samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring liksom naturresursrelaterade konflikter. En kortare exkursion med övernattning ingår i kursen.

Naturresurser och hållbar utveckling 7,5 hp ges av Institutionen för naturgeografi och ingår som delkurs i kursen GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

Kursupplägg

Kursinnehållet överlappar delvis med kursdelen Resurser och landskap del 1 som ingår i GE4001 Geografi II, 30 hp.

I kursen ingår en kortare exkursion med övernattning (som till del subventioneras av institutionen).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner och projektarbeten.

Examination

Se kursplan. 

Examinator

Salim Belyazid

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursansvar
Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen