Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturresurser och hållbar utveckling

En hållbar utveckling förutsätter att vi har en hållbar hantering av jordens naturresurser.

Den här kursen behandlar naturresursers bildningssätt, förekomster och begränsningar för att ge en förståelse för de naturliga förutsättningarna för olika naturresurser. Under kursen kommer begreppet naturresurs och naturresurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där aspekter på miljö är centrala. Kursen berör också samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring liksom naturresursrelaterade konflikter. En kortare exkursion med övernattning ingår i kursen.

Observera: Kursen ges Ht 2022 period A, 29/8-28/9 och kursen följer universitets Terminstider och periodindelning.

Kursen ingår som delkurs i kursen GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursinnehållet överlappar delvis med kursdelen Resurser och landskap del 1 som ingår i GE4001 Geografi II, 30 hp.

  I kursen ingår en kortare exkursion med övernattning (som till del subventioneras av institutionen).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Salim Belyazid

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Anna Treydte
  E-post: anna.treydte@natgeo.su.se