Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi II

Vill du arbeta med viktiga frågor som samhällets sårbarhet, miljöskydd och frågor om hållbar utveckling?

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina geografiska kunskaper genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till frågor om planering, utveckling och konflikter i lokal, regional och global skala. Detta omfattar till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter samt globaliseringens påverkan på den fysiska miljön och människans livsvillkor. Kursen omfattar också grundläggande forskningsmetodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning vilket praktiseras i form av ett självständigt projektarbete. Exkursioner och fältarbeten är en del av undervisningen, och syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i geografi men kursen kan också läsas som en fristående kurs. Kursen ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns på Institutionens hemsida

Exempel mänsklig påverkan på natur och naturresurser. Foto Peter Kinlund
Exempel mänsklig påverkan på natur och naturresurser. Foto Peter Kinlund
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  • Regionalgeografisk analys, 6 hp
  • Resurser och landskap del 1, 6 hp
  • Resurser och landskap del 2, 4,5 hp
  • Globala processer, 6 hp

  Geografisk metodik II
  Inom kursdelen övas olika metoder inom geografisk analys.

  Regionalgeografisk analys
  Kursdelen omfattar en kritisk analys av hur vi människor indelar världen i olika regioner, baserat på naturgivna och samhälleliga skillnader och särdrag.

  Resurser och landskap (uppdelad på två delar)
  I ett tvärvetenskapligt landskapsperspektiv, behandlar kursdelen naturresursutnyttjande och olika slags naturresurser. Kursdelen omfattar också ett självständigt projektarbete motsvarande 5 hp.

  Globala processer
  Kursdelen behandlar globaliseringsprocesser, samt kulturell, social och ekonomisk förändring.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning (exkursioner).

  Examinator

  Lars-Ove Westerberg

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp är motsvarande kurs inom ämneslärarprogrammen som ges av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) samt Institutionen för språkdidaktik (ISD).

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Lars-Ove Westerberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

  Peter Kinlund, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se