Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa färdigheter genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor i olika rumsliga skalor. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt, som till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter. Kursen behandlar även grundläggande forskningsteori och metodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning. Vidare behandlas hur geografikunskaper transformeras från universitetsämne till skolämne genom didaktisk metodik.

Exkursioner och fältarbeten av olika karaktär är en del av undervisningen som syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD. Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen