Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi IIL med ämnesdidaktik

Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina geografiska kunskaper genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor.

Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till frågor om planering, utveckling och konflikter i lokal, regional och global skala. Detta omfattar till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter samt globaliseringens påverkan på den fysiska miljön och människans livsvillkor. Kursen omfattar också grundläggande forskningsmetodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning vilket praktiseras i form av ett självständigt projektarbete. Exkursioner och fältarbeten är en del av undervisningen, och syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Kursen ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik HSD

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns på Institutionens hemsida

Exempel mänsklig påverkan på natur och naturresurser. Foto Peter Kinlund
Exempel mänsklig påverkan på natur och naturresurser. Foto Peter Kinlund
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  • Regionalgeografisk analys, 6 hp
  • Resurser och landskap del 6 hp 
  • Ämnesdidaktik, 4,5 hp
  • Globala processer, 6 hp

  Geografisk metodik II
  Inom kursdelen övas olika metoder inom geografisk analys.

  Regionalgeografisk analys
  Kursdelen omfattar en kritisk analys av hur vi människor indelar världen i olika regioner, baserat på naturgivna och samhälleliga skillnader och särdrag.

  Resurser och landskap (uppdelad på två delar)
  I ett tvärvetenskapligt landskapsperspektiv, behandlar kursdelen naturresursutnyttjande och olika slags naturresurser. Kursdelen omfattar också ett självständigt projektarbete motsvarande 5 hp.

  Globala processer
  Kursdelen behandlar globaliseringsprocesser, samt kulturell, social och ekonomisk förändring.

  Ämnesdidaktik
  Kursdelen behandlar hur urval och organisation av undervisningen kan formas med hjälp av relevanta styrdokument, ämnesteori och ämnesdidaktiska perspektiv och begrepp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Lars-Ove Westerberg
  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition och koordinator för lärarutbildningen
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Lars-Ove Westerberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

  Peter Kinlund, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se