Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekosystemtjänstförvaltning

Genom kursen får du lära dig om ekosystemtjänstförvaltning och du får en introduktion till uthållig förvaltning av ekosystem där människan och naturen behandlas som ett integrerat system.

Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och tar upp grundläggande ekologi och resiliensteori. Fokus ligger på förvaltning, vård och värdering av de produkter, ekosystemtjänster och underliggande processer som ekosystemen genererar till samhället. Vi diskuterar människan och samhället som en integrerad del av ekosystemen för att uppnå hållbar utveckling.

Observera: Kursen ges Ht 2022 period B, 29/9-28/10 och kursen följer universitets Terminstider och periodindelning.

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp ingår som delkurs i kursen GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten, övningar och exkursioner.

  Examination

  Se kursplan. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Anna Treydte
  E-post: anna.treydte@natgeo.su.se