Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp

Genom kursen får du lära dig om ekosystemtjänstförvaltning och du får en introduktion till uthållig förvaltning av ekosystem där människan och naturen behandlas som ett integrerat system.

Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och tar upp grundläggande ekologi och resiliensteori. Fokus ligger på förvaltning, vård och värdering av de produkter, ekosystemtjänster och underliggande processer som ekosystemen genererar till samhället. Vi diskuterar människan och samhället som en integrerad del av ekosystemen för att uppnå hållbar utveckling.

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp ges av Institutionen för naturgeografi och ingår som delkurs i kursen GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten, övningar och exkursioner.

Examination

Se kursplan. 

Examinator

Maricela de la Torre-Castro

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursansvar
Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen