Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i geografi

Målet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där geografiska kunskaper kommer till användning.

Du får möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper i geografi, och du får kännedom om hur arbete med geografisk anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet.

Du som studerande ansvarar själv för att hitta en praktikplats som efter godkännande från institutionen kan utnyttjas inom kursen. Undervisningen består av en introduktion förlagd till universitetet, praktik på en arbetsplats med anknytning till ämnet och skriftlig och muntlig avrapportering av praktiken. På arbetsplatsen ska du delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Praktikarbetsplatsen och handledaren måste godkännas av kursansvarig på institutionen. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan som också måste godkännas av kursansvarig, innan praktiken påbörjas.

Instruktioner för praktik och praktikkurser

Praktik i geografi ges också som 15 hp: Praktik i geografi (GE5028). Du kan läsa båda praktikkurserna (7,5 hp och 15 hp) men endast 15 hp praktikkurser får medräknas i examen.