Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografiska informationssystem (GIS)

 • 7,5 hp

Geografiska informationssystem GIS ger oss möjlighet att ansluta olika typer av data till en viss plats på jordens yta.

Integreringen av geospatial och icke-geospatial information tillhandahåller varor och tjänster till samhället samt ger oss möjlighet att hantera komplexa problem kopplade exempelvis till förändringar i vårt klimat och landskap. Den offentliga sektorn använder till exempel GIS för att planera tågpendling, spåra skogsbränder och följa algblomningar, medan den privata sektorn använder GIS för att skapa bakgrund i videospel, virtuella genomgångar av lägenheter och spåra paket. Forskare utnyttjar GIS bland annat för att kvantifiera effekterna av havsnivåhöjningen på kuststäder, beräkna koldioxidlagring på global skala samt utvärdera ekosystemstatus.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och är valbar kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Detta är en distanskurs som behandlar grundprinciperna inom GIS och genom kursen kommer du att lära sig grunderna inom datahantering samt analys av rumsliga data med programmet ArcGIS. Kursen är uppbyggd kring litteratur, övningar och självständigt projektarbete. GIS-teorier tillhandahålls genom läroboken och dessa används för att stödja övningsmetoderna och analyserna. I projektarbetet får du sedan tillämpa den samlade kunskapen för att lösa ett framväxande verkligt problem, exempelvis relaterat till ovan nämnda användningsområden.

  Delkurser

  • Grundläggande metoder i GIS, 3,5 hp
  • Teoretiska grunder inom GIS, 2 hp
  • Avancerad tillämpning i GIS, 2 hp

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs. Undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Vårterminen 2020
  Marika Wennbom
  E-post: marika.wennbom@natgeo.su.se

  Höstterminen 2020
  Norris Lam
  E-post: norris.lam@natgeo.su.se