Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

Många delar av världen utsätts idag för snabba miljöförändringar. Masterprogrammet är till för dig som vill förstå och analysera hur polara och alpina landskap har förändrats på olika tidsskalor, kopplat till klimatvariationer under kvartärperioden.

Klimatförändringar är särskilt snabba i de glaciala och periglaciala landskap som kännetecknar polara och alpina områden. I programmet får du kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och om metoder som används för att rekonstruera klimat- och miljöförändringar samt för att förstå mänskliga och naturliga orsaker till klimatförändringar.

Programmet ger dig kunskaper och redskap som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och som också gör dig förberedd för en forskarkarriär. Våra tidigare studenter arbetar idag som konsulter och vid statliga verk och myndigheter. Flera har gått vidare till doktorandutbildning både i Sverige och utomlands.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet som är på två år har följande upplägg: 

  30 hp obligatoriska kurser
  22,5 hp valbara kurser
  7,5-37,5 hp valfria kurser
  30-60 hp självständigt arbete (obligatoriskt)

  Under första terminen får du fördjupade kunskaper om klimat- och miljöutveckling, geomorfologi och glaciologi, och du lär dig att analysera och tolka förändringar i landskapet och klimatet. Du lär dig dateringsmetoder, presentationsteknik och vetenskaplig publicering. Programmet inleds med en fältkurs till norra Skandinavien för att studera klimatutveckling, glaciala och periglaciala landformer samt subarktiska och arktiska miljöer.

  Under termin 2-3 kan du välja att specialisera dig mot klimatmodellering, bio- och litostratigrafi, paleoglaciologi, glaciologi, permafrost eller mot annan inriktning genom vårt utbud av valbara och valfria kurser. En stor del av undervisningen bedrivs i fält och i laboratorium och lärarna är aktiva forskare vilket ger dig en direktkontakt med pågående forskning.

  År 1

  Hösttermin

  Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp

  Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp

  Vårtermin

  Väljer du valbara kurser (22,5 hp) och valfria kurser (7,5 hp):

  Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp (period A-B)

  Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp (period A)

  Glaciologi, 7,5 hp (period B)

  Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp (period C)

  Kvartär sedimentologi, 7,5 hp (period C) 

  Paleoglaciologi, 7,5 hp (period D)

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning: Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp.

  Examensarbetet är i regel är kopplat till ett pågående forskningsprojekt. Unika möjligheter för examensarbeten finns vid vår alpint belägna forskningsstation i Tarfala i Kebnekaisemassivet, eller vid vår forskningsstation Navarino Environmental Observatory i Grekland.

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se och sista ansökningsdag är den 16 januari 2023.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  1. Personligt brev (maximalt en sida)
   Läs gärna mer under FAQ – Vanliga frågor och svar
  2. CV

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp enligt instruktioner som finns på antagning.se.

 • Mer information

  Examen

  Masterprogrammet i polara landskap och kvartära klimat, 120 hp leder till följande examen: Naturvetenskaplig masterexamen (120 hp) i Naturgeografi och kvartärgeologi med intriktning mot Polara landskap och kvartära klimat.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Programansvar
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se