Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Glaciologi

Glaciärerna och inlandsisar är viktiga då de interagerar med klimatet, och är bland de främsta indikatorerna på klimatförändringar.

Kursen behandlar de processer som styr glaciärernas och istäckenas (inlandsisars) dynamik i tid och rum. Dessa isar är viktiga då de intimt interagerar med Jordens klimat, utgör naturliga arkiv för klimatvariationer, och är bland de främsta indikatorerna på klimatförändringarna. Växelverkan mellan klimatet och isarnas dynamik är mycket komplex och innefattar både direkta och indirekta kopplingar samt tidsfördröjningar. I kursen lägger vi grunden för att förstå dessa komplexa samband.

Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kan sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar inlandsisar och glaciärer ur ett processperspektiv samt deras variation i tid och rum. Kursen behandlar specifikt:

  • massbalans i glaciärer och inlandsisar, särskilt dess samband med klimatet 
  • ismekaniska processer och deras betydelse för dynamiken i glaciärer och inlandsisar
  • glaciala processer, särskilt deras koppling till landskapsutveckling
  • inlandsisars existensbetingelser samt deras förändringar över tiden
  • glacialhydrologi

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Peter Jansson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se