Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar klimatsystemet, glaciologi och geomorfologi under kvartärperioden (de senaste 2,6 miljoner åren) utifrån ett skandinaviskt perspektiv. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och ger dig verktyg för att analysera och tolka glaciala miljöer och processer, landformsutveckling samt kvartär klimat- och miljöutveckling. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten och inleds med en längre fältkurs till norra Fennoskandia.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen