Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polara och alpina miljöer och klimatförändringar

Kursen tar upp det globala klimatsystemets funktion och ger dig verktyg för att analysera och tolka glaciala miljöer och processer, landformsutveckling samt klimat- och miljöutveckling.

Genom kursen får du lära dig om klimatsystemet, glaciologi och geomorfologi under kvartärperioden (de senaste 2,6 miljoner åren) utifrån ett skandinaviskt perspektiv. Du får fördjupade kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och ger dig verktyg för att analysera och tolka glaciala miljöer och processer, landformsutveckling samt kvartär klimat- och miljöutveckling. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten och inleds med en längre fältkurs till norra Fennoskandia.

Kursen inleder Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kan även läsas som fristående kurs.

Tundrapolygoner med permaforst. Fotograf Peter Kuhry.
Tundrapolygoner med permaforst. Fotograf Peter Kuhry.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Exkursion, 4 hp
  • Teori, 11 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av exkursioner, föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Peter Kuhry

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

  Kursrapport finns på den engelska kurssidan. 

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Peter Kurhy
  E-post: peter.kuhry@natgeo.su.se