Kvartär sedimentologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursens innehåll omfattar även sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och presentationsteknik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen