Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartär sedimentologi

 • 7,5 hp

Kursens fokus är på glaciala sediment och miljöer, sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi.

Kursen behandlar sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursens innehåll omfattar även sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och presentationsteknik.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och fältarbete.

  Examination

  Se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Martina Hättestrand
  E-post: martina.hattestrand@geo.su.se