Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartär sedimentologi

Kursens fokus är på glaciala sediment och miljöer, sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi.

Du får lära dig om sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår även ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursen handlar också om sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och du får också träna på presentationsteknik.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att presenteras på Institutionens hemsida den 28 februari.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och fältarbete.

  Examination

  Se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Martina Hättestrand
  E-post: martina.hattestrand@geo.su.se