Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi

Kursen ger dig kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Information till dig som har sökt kurser höstterminen 2024.

Antagningsbesked med svarskrav

Gå in på Mina sidor på antagning.se för att svara på ditt antagningsbesked efter första urvalet. Du måste tacka ja till de kurser du är antagen eller reservplacerad på annars förlorar du din plats.

Blir du antagen/reservplacerad efter andra urvalet behöver du inte svara via antagning.se.

Är du antagen (VI) med villkor till en eller flera kurser? Då måste du senast i samband med kursstart styrka din behörighet.

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. I vissa fall kallas även reserver till uppropet.

Efteranmälan (Sen anmälan)

Den 15 juli öppnar sen anmälan till höstterminen 2024 för de kurser där det kan finnas möjlighet till lediga studieplatser. Vill du göra en sen anmälan till någon av våra kurser måste du göra det via antagning.se. Går det inte att anmäla sig via antagning.se är kursen full och vi tar inte emot fler reserver.

Kursinformation via e-post

I mitten av juli kommer kursinformation att skickas till antagna och reserver via den e-postadress som angetts vid ansökan via antagning.se. Detta gäller för kurser som startar först på terminen. För kurser som startar senare skickas information närmare kursstart. Du kan också hitta information om schema och litteratur på kursens hemsida.

Läser du till lärare i geografi inom ett ämneslärarprogram/kandidatprogram och inte söker kurser via antagning.se kommer du att få kursinformation via den e-postadress som finns i Ladok för studenter.

Se Terminstider och periodindelning för aktuella datum.

Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se eller Ladok för studenter. Glöm inte att också bevaka din skräppost.

Webbregistrering

Registrering sker via webben i förväg och utförlig information om vad som gäller för din kurs kommer att finnas i det informationsmaterial som skickas ut. Webbregistrering gör du via Ladok för studenter. Webbregistrering gäller inte examensarbeten på avancerad nivå och praktikkurser.

Funktionsnedsättning - så här ansöker du om stöd

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd för studierna, då kan du ansöka om stöd och anpassningar via Studera med funktionsnedsättning. Kontakta dem i god tid innan terminen startar för att kunna få det stöd du behöver vid terminstart. När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas.

Kontakt

Under ledigheter kan det dröja innan du får svar på frågor från oss på studieadministrationen, se Kontakt längst ned på kurssidan eller programsidan. Har du akuta frågor om antagning eller annat kan du vända dig till Studenthuset och Infocenter vid Stockholms universitet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar metoder som används inom naturgeografin och kvartärgeologin och ger dig fördjupade kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik. De dateringsmetoder som behandlas är bl.a. radiometriska metoder, dendrokronologi, luminiscensdatering, kosmogen isotopdatering och tefrokronologi. Klimatdata och andra geovetenskapliga data analyseras och visualiseras vilket leder fram till en vetenskaplig uppsats där du redovisar de resultat som du samlat in under kursens gång. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar.

Kursen ingår i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Geokronologiska metoder, 5 hp
  • Visualisering av geovetenskapliga data, 4 hp
  • Vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Information om Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns under Under utbildningen/Fusk och plagiat.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Qiong Zhang
  E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt