Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi

Kursen ger dig kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik.

Kursen behandlar metoder som används inom naturgeografin och kvartärgeologin och ger dig fördjupade kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik. De dateringsmetoder som behandlas är bl.a. radiometriska metoder, dendrokronologi, luminiscensdatering, kosmogen isotopdatering och tefrokronologi. Klimatdata och andra geovetenskapliga data analyseras och visualiseras vilket leder fram till en vetenskaplig uppsats där du redovisar de resultat som du samlat in under kursens gång. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar.

Kursen ingår i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Geokronologiska metoder, 5 hp
  • Visualisering av geovetenskapliga data, 4 hp
  • Vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Qiong Zhang

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Qiong Zhang
  E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se