Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar metoder som används inom naturgeografin och kvartärgeologin och ger dig fördjupade kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik. De dateringsmetoder som behandlas är bl.a. radiometriska metoder, dendrokronologi, luminiscensdatering, kosmogen isotopdatering och tefrokronologi. Klimatdata och andra geovetenskapliga data analyseras och visualiseras vilket leder fram till en vetenskaplig uppsats där du redovisar de resultat som du samlat in under kursens gång. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar.

Kursen ingår i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kan även läsas som fristående kurs.

För mer information, kontakta professor Stefan Wastegård, e-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen