Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Klimatmodellsimuleringar

Hur fungerar klimatmodeller och hur används de i simuleringar för att förstå klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet och naturlig variation?

Kursen behandlar teoretisk kunskap om klimatmodeller och hur de används i simuleringar för att förstå klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet och naturlig variation. Fördjupad kunskap om klimatdrivande processer under olika klimatförhållanden, från dåtid, nutid och framtid, samt simulerad respons på sådana processer.

Kursen ges som valbar kurs inom Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men den kan också läsa kursen som fristående kurs.  

Exempel på klimatmodellsimulering
Proxy data show that 6000 years before present day, Sahara was green, what was climate during “Green Sahara” period? We can do an experiment with climate model by replacing the Sahara dearest with a vegetated Sahara. The pictures above show that mot only Sahara would be warmer, but also the Arctic region became warmer (left picture)? Why? This is because warming of Sahara led to chang of temperature gradient between Arctic and lower latitudes, led to a positive NAO-like circulation pattern (right picture), thus bring more warm air from lower latitudes to high latitudes.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, projektarbeten, seminarier och  övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Qiong Zhang

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Qiong Zhang
  E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se