Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner

Naturliga arkiv som sjösediment, torv och trädringar är viktiga för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar över tid.

Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska metoder som används för att analysera och rekonstruera klimat- och miljöförhållanden. Kursen består av teoretiska moment, men har också omfattande praktiska inslag på labb där du får lära dig flera olika verktyg som kan användas vid rekonstruktioner; till exempel analys av pollen, diatoméer, växtmakrofossil och trädringar.

Under kursen diskuterar vi också hur man kan tolka och kombinera resultaten av olika proxydata, för att få en bättre förståelse för såväl lokala som mer regionala klimat- och miljöförändringar.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Bilden visar en borrkärna som är ett naturligt klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
Bilden visar en borrkärna som är ett naturligt klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 5 hp
  2. Praktisk analys, 10 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Britta Sannel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se