Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner

Naturliga arkiv som sjösediment, torv och trädringar är viktiga för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar över tid.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska metoder som används för att analysera och rekonstruera klimat- och miljöförhållanden. Kursen består av teoretiska moment, men har också omfattande praktiska inslag på labb där du får lära dig flera olika verktyg som kan användas vid rekonstruktioner; till exempel analys av pollen, diatoméer, växtmakrofossil och trädringar.

Under kursen diskuterar vi också hur man kan tolka och kombinera resultaten av olika proxydata, för att få en bättre förståelse för såväl lokala som mer regionala klimat- och miljöförändringar.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns på Institutionens hemsida

Bilden visar en borrkärna som är ett naturligt klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
Bilden visar en borrkärna som är ett naturligt klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 5 hp
  2. Praktisk analys, 10 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Britta Sannel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se