Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp

Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska metoder som används för att rekonstruera klimat- och miljöförändringar. Kursen består både av teoretiska moment och mer praktiska inslag där du bland annat får analysera sjösediment, torv och trädringar. Förutom analyser av olika naturliga arkiv på labb kommer du även få lära dig om statistisk behandling och tolkning av proxydata.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen