Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner

 • 15 hp

Naturliga arkiv som sjösediment, torv och trädringar är viktiga vid analys och rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar som har ägt rum.

Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska ​metoder som används för att rekonstruera klimat- och miljöförändringar. Kursen består både av teoretiska moment och mer praktiska inslag där du bland annat får analysera sjösediment, torv och trädringar.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 5 hp
  2. Praktisk analys, 10 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Britta Sannel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se