Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoglaciologi

  • 7,5 hp

Kursen behandlar glaciala landformer och hur dessa används vid rekonstruktioner av inlandisars utbredning och dynamik. Du kommer att: (i) studera bildningsprocesser, (ii) lära dig att kartera glaciala landformer i satellitdata, digitala terrängmodeller samt i fält och (iii) genomföra geografiska analyser av landformer och landformbaserade inlandsisrekonstruktioner.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.