Paleoglaciologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar glaciala landformer och hur dessa används vid rekonstruktioner av inlandisars utbredning och dynamik. Du kommer att: (i) studera bildningsprocesser, (ii) lära dig att kartera glaciala landformer i satellitdata, digitala terrängmodeller samt i fält och (iii) genomföra geografiska analyser av landformer och landformbaserade inlandsisrekonstruktioner.

Kursen är en valbar kurs i

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen