Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi

Permafrost och markprocessers inverkan på ekosystem, hydrologi och den globala kolcykeln i ett föränderligt klimat.

Områden med permafrost täcker en fjärdedel av norra halvklotets landyta, och här finns stora mängder organiskt kol lagrat i marken. Under kursen får du lära dig om hur permafrosten påverkas av klimatförändringar. Kursen behandlar specifikt permafrost och markprocesser, och hur ekosystem, hydrologi och den globala kolcykeln kan komma att förändras i ett allt varmare klimat. Dessutom får du lära dig om permafrost-hydrologisk modellering, och aktuell forskning inom området.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat och en valfri kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men kursen kan även läsas som fristående kurs.

Tundrapolygoner med permafrost i norra Alaska påverkas av klimatförändringar. Foto Britta Sannel.
Tundrapolygoner med permafrost i norra Alaska påverkas av klimatförändringar. Foto Britta Sannel.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Britta Sannel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Kursansvarig Britta Sannel

  Möt våra forskare

  Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

  Hydrologi, vattenresurser och permafrost

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Britta Sannel
  E-post: britta.sannel@natgeo.su.se