Geografi I, 30 hp

I en allt mer föränderlig och globaliserad värld krävs vid analys av dagens komplexa miljö- och samhällsproblem förmåga att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och naturmiljö i ett helhetsperspektiv.

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på omvärldsanalys. I kursen lär du dig grunderna om naturgivna processer och om jordens olika naturmiljöer. Och hur naturmiljöer kan kopplas till exempelvis klimat, klimatförändringar och väderprocesser, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer, ekologi och vegetation. Centralt är kunskap om hur dessa företeelser i naturen samverkar eller motverkar med människans aktivitet och samhällsutveckling över tid i olika delar av världen. Helhetsbilden och förmåga att se tvärvetenskapliga samband innebär att du lär dig om förutsättningar för människans livsvillkor i olika delar av jorden, hur och varför de förändras över tid.

Kursupplägg

Kursen behandlar frågor om exempelvis befolkningsutveckling, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande och resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska system. Dessa kunskaper om natur, människa och samhälle och deras inbördes samband leder in på frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet samt hur dessa frågor kan lösas. I samband med tillämpningar och problemlösning lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra metoder och källor som ingår i geografisk analys. En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna i olika sammanhang.

Delkurser

Kursen består av följande delar:

  • Geografins grunder 3 hp
  • Geosystem och landskapsutveckling I 5,5 hp
  • Geosystem och landskapsutveckling II 5,5 hp
  • Geografiska strukturer och samhälle 7 hp
  • Geografisk metodik I 6 hp
  • Projekt 3 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

Schema

Mer information

Geografi I, 30 hp är den första obligatoriska kursen på Kandidatprogram i geografi men kan även läsas som fristående kurs.

Kontakt

Kursansvar
Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Studentexpedition
Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen