Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi IL med ämnesdidaktik

Vid analys av dagens komplexa miljö- och samhällsproblem krävs förmåga att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och naturmiljö i ett perspektiv som omfattar både naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på förståelse och analys av jordens socioekonomiska och naturliga miljöer samt sambanden mellan dessa. I kursen lär du dig grunderna om naturgivna processer och om jordens olika naturmiljöer. Du studerar också samhällsgeografi med fokus på samhällens organisation och sårbarhet. Helhetsbilden och förmågan att se tvärvetenskapliga samband innebär att du får en förståelse för människans livsvillkor i olika delar av jorden samt hur och varför de förändras över tid.

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet och ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik HSD

Geografi extremväder
Kraftiga skyfall som kan orsaka översvämningar. Foto Peter Kinlund.
 • Kursupplägg

  Kursen behandlar frågor om exempelvis befolkningsutveckling, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande och resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska system. Du studerar också klimat och klimatförändringar, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets egenskaper och bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer samt ekologi och vegetation. Kunskaper om natur, människa och samhälle leder in på frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet samt hur dessa frågor kan lösas. I samband med tillämpningar och problemlösning lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra metoder och källor som ingår i geografisk analys. En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna i olika sammanhang.

  I kursen ingår en delkurs om ämnesdidaktik 3 hp som ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik HSD.

  Delkurser

  • Geografins grunder, 3 hp
  • Geosystem och landskapsutveckling I, 5,5 hp
  • Geosystem och landskapsutveckling II, 5,5 hp
  • Geografiska strukturer och samhälle, 7 hp
  • Geografisk metodik I, 6 hp
  • Ämnesdidaktik, 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt exkursioner.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Steffen Holzkämper

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition och koordinator för lärarutbildningen
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Steffen Holzkämper, Institutionen för naturgeografi
  E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

  Peter Kinlund, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se