Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Miljön i polarområdena illustrerar både naturens sårbarhet och dess styrka. Polarområdenas svåråtkomlighet och det kärva klimatet har även lockat fram heroiska skildringar av färder långt före flygets och satelliternas tidevarv. Men miljön förändras i takt med den globala uppvärmningen. Flora, fauna och landskap ändrar karaktär, smältande glaciärer höjer havsnivån och smältande permafrost ökar mängden växthusgaser i atmosfären. I polarmiljöerna finns även klimatarkiv i våra inlandsisar och på havets botten som i detalj beskriver hur klimatet har varierat med tiden. I denna kurs kommer polarområdena att belysas ur olika perspektiv för att ge en bred och god inblick i dessa miljöer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen