Klimatvariationer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden.

Kursen behandlar:

• teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor

• teorier om klimatets styrmekanismer och återkopplingsmekanismer

• naturliga klimatarkiv

• människans påverkan på klimatet

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen