Go to this page on our english site

Klimatvariationer

 • 7,5 hp

Klimatet har varierat naturligt i alla tider men nu påverkas jordens klimat allt mer av människan. Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden. Under kursen får du lära dig om:

 • teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor
 • teorier om klimatets styrmekanismer och återkopplingsmekanismer
 • naturliga klimatarkiv
 • människans påverkan på klimatet

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och är en valbar kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs. Undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

  Kursen ges på engelska.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Margareta Hansson

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Margareta Hansson
  E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen