Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klimatvariationer

Klimatet har varierat naturligt i alla tider men nu påverkas jordens klimat allt mer av människan. Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden. Under kursen får du lära dig om:

 • teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor
 • teorier om klimatets styrmekanismer och återkopplingsmekanismer
 • naturliga klimatarkiv
 • människans påverkan på klimatet

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Kursen ges helt på distans via lärplattformen Moodle.

Inför kursstart får du e-post med information om inloggningsuppgifter för Moodle, webb-registrering, kurslitteratur, schema etc. Se till att bevaka din e-post (titta även i skräppostfiltret).

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans via Moodle.

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs. Undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Margareta Hansson

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Margareta Hansson
  E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se