Stockholms dendrokronologiska laboratorium

Vår forskning fokuserar på att rekonstruera den tidsmässiga och rumsliga variationen av tidigare klimat genom att använda multiparameter trädringanalys.

Analyser vid Stockholms dendrokronologiska laboratorium. Fotograf Lena Katarina Johansson
Analyser vid Stockholms dendrokronologiska laboratorium. Fotograf Lena Katarina Johansson

Metoden använder de unika och exakt daterade årliga tillväxtmönstren i träd för att extrahera information om tidigare miljöförändringar och förlitar sig på dendrokronologi, som är den vetenskapliga metoden att datera gammalt trä baserat på analys av mönster av trädringar.

Det finns många delområden och tillämpningar inom dendrokronologi. Inom arkeologin är dendrokronologi en väletablerad dateringsmetod, som används till exempel för att datera byggnader och olika träföremål. Inom paleoekologi kan tidigare ekologiska förändringar studeras med hjälp av trädring-härledda tillväxtmönster av vegetation. Dendroclim-atologiska studier syftar till att förstå hur och när klimatförändringar i det förflutna inträffade genom att analysera olika ringbreddsparametrar, såsom ringbredd eller den maximala latewooddensiteten (MXD).

Trädringar är bredare när miljöförhållanden gynnar tillväxt och smalare när förhållandena är svåra. Andra egenskaper hos årsringarna, såsom MXD, har visat sig vara bättre proxies (åtminstone för temperatur) än enkla ringbredden. Genom att kombinera flera trädringsproxyer och ibland även andra klimatproxyposter försöker vi uppskatta tidigare lokala och regionala klimat bakåt i tiden. I många delar av världen bryts trä ner mycket långsamt i syrefattiga miljöer som sjöar och myrar. I sådana anaeroba miljöer kan trämaterial bevaras i flera tusen år. I Skandinavien finns två 7000 år långa kronologier, som är byggda av så kallat subfossilt trä från sjöar.

 

Laboratorieinstrumentering och utrustning

Stockholms dendrokronologiska laboratoriet är utrustat med en ITRAX multiscanner tillverkad av Cox Analytical Systems (www.coxsys.se), som gör att vi kan analysera och producera högkvalitativa densitetsdata (MXD). För att undvika påverkan av fukt och temperatur i labbet som skulle påverka densitetsmätningarna är miljöförhållandena i labbet strikt kontrollerade. Laboratoriet använder Dendrocut dubbelbladiga såg från Walesch Electronic.

ITRAX-maskinen är utrustad med en EDXRF-sensor (energy dispersive X-ray fluorescence) som kan användas för att identifiera elementära signaler i trädringar, som till exempel kan uppstå som svar på vulkanutbrott och särskilt antropogena föroreningar. Atomerna i trädproverna exciteras av röntgenstrålar som sänds ut från ett röntgenrör som möjliggör analys av spårämnen och i sin tur spåra miljöförändringar.

Vi utför MXD- och XRF-analyser både i samband med forskningssamarbeten och kommersiell service.

 

Kontakt

Kontakta föreståndare Björn Gunnarson för ytterligare information om analyskostnader:
E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

På denna sida