Drygt 18 miljoner till nya forskningsprojekt inom naturgeografi

Vetenskapsrådet har just fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas medel inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. Fem forskare som får projektbidrag och en får nätverksbidrag.

Projektbidrag till:

Stefan Wastegård: “Tefrokronologi i Sverige - att knyta ihop säcken”, 2 640 000 kr  

Qiong Zhang: “En undersökning av klimatsvängningar på flera århundranden i klimatmodeller”, 4 240 000 kr   

Nina Kirchner: “Växelverkan mellan glaciärer och hav i norra Grönland:  ny kunskap om norra Grönlands utloppsglaciärer för att bättre kunna begränsa framtida havsnivåhöjningar”, 3 476 000 kr    

Georgia Destouni: “Det kopplade sötvattensystemets variationer, trender och deras drivkrafter runt världen”, 3 600 000 kr   

Gustaf Hugelius: “Torvmarker med permafrost under komplexa klimatscenarier: kollaps, resiliens eller stabilitet? (PRISE)”, 3 600 000 kr   

Nätverksbidrag

Maricela de la Torre Castro: “Den blåa ekonomin i tropiska havsskap: inkomstmöjligheter och transformation under klimatförändringar”, 800 000 kr

Läs mer om beviljade anslag hos VR

Vatten