Östersjöcentrums Sofia Wikström i topp tio på Twitter

När tidskriften Aktuell Hållbarhet listar de bästa miljö- och klimat-twittrarna, hamnar marinekologen Sofia Wikström bland de tio främsta forskarna att följa på området.

Sofia Wikström, marinekolog och forskare. Foto: Niclas Björling.

Tillsammans med tre andra forskare från Stockholms universitet är Sofia Wikström, docent i marinekologi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, med på listan över "Hållbarhetssveriges bästa miljö- och klimattwittrare".

Läs hela listan över bästa twitterkonton om hållbarhet

Viktigt att havsforskning når ut

Sofia Wikström kommunicerar pågående forskning och forskningsresultat på många olika sätt och i många olika former. Allt från att delta som expert i utredningar och svara på direkta frågor från beslutsfattare eller allmänhet, till att delta i seminarier eller i media och skriva populärvetenskapliga texter. Och så finns hon dessutom på Twitter.

– Forskningskommunikation är en viktig del av arbetsuppgifterna som forskare på Östersjöcentrum, säger hon, vi har ett uttalat uppdrag att bidra till att relevant havsforskning når ut utanför den akademiska bubblan.

En utmaning med forskningskommunikationen säger Sofia är att få tiden att räcka till samtidigt som hon ska driva forskningsprojekt framåt.

– Bra forskningskommunikation tar tid, konstaterar hon.

– En annan utmaning är att kommunicera osäkerheten i vetenskapliga resultat utan att förlora i tydlighet. Vi har ju sällan slutgiltiga svar på vetenskapliga frågor och som forskare har jag ofta svårt att uttala mig tvärsäkert när samhället efterfrågar entydiga svar.

Men Sofia Wikström tycker att det både är mycket viktigt och roligt att få möjlighet att bidra med vetenskapskommunikation.

– Alla älskar väl att få berätta för intresserade öron, säger hon. Och det har givit mig en mycket större insikt i vilka kunskapsbehov som finns. En del av den forskning jag gör har utformats för att svara mot frågor jag fått i mitt arbete med forskningskommunikation.

Varför Twitter?

– Jag började för att jag blev uppmanad av min chef, men upptäckte snabbt att jag trivdes med formatet med korta uppdateringar och möjlighet till interaktion. Och inte minst att det ett bra sätt att hålla mig uppdaterad på vad som händer i mitt eget och angränsande forskningsfält och i samhällsdebatten när det gäller havsfrågor.

– Det hårda debattklimatet på Twitter är en trist baksida, men än så länge tycker jag att det uppvägs av de positiva möjligheterna. Men hittills har jag inte utsatts själv, då kanske jag skulle omvärdera.

"Inläggen håller en hög nivå sett till innehåll och relevans"

Kriterierna för att kunna kvala in på listan var att kontots inlägg främst ska handla om om miljö, klimat och hållbarhetsfrågor, att kontot postar inlägg relativt ofta och att inläggen håller en hög nivå sett till innehåll och relevans. Nästan hälften av de twittrare som kom med på forskarlistan är från Stockholms universitet. Här är alla fyra av universitetets forskare som kom med på listan:

Sofia Wikström, Östersjöcentrum: @WikstromSofia

Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre: @vgalaz

Line Gordon, Stockholm Resilience Centre: @LineGordon

Fredrik Moberg, Albaeco och Stockholm Resilience Centre: @FredrikMoberg

Text: Jenny Rosen

Östersjöcentrums forskningskommunikation

Östersjöcentrums väl utarbetade kommunikationsarbete, med omvärldsbevakare och kommunikatörer som stärker kunskapsutbytet mellan forskare och beslutsfattare, är omskrivet sedan tidigare.

Ny forskning och kunskap om havet sprids till exempel genom frukostseminarieserien Baltic Breakfast, nyhetsbrevet "Havsnyheter från Stockholms universitet" och med hjälp av våra policy briefs och faktablad.

På sociala medier kan man följa våra konton för senaste nyheter och tips:

@ostersjocentrum på Twitter

@balticseacentre på Twitter (vårt engelska konto)

@ostersjocentrum på Facebook

@SUBalticSeaCentre på Youtube

@askolab på Instagram

Stockholms universitets Östersjöcentrum/Stockholm University Baltic Sea Centre på LinkedIn