Unikt möte mellan konst och vetenskap i yttersta havsbandet

Den här veckan invigdes fotoutställningen ”Art & Science of Water” på den lilla historiska fyrön Pater Noster på svenska västkusten. Utställningen är en hyllning till havet och vattnet på vår jord. Utställningen visar fotokonst av internationella världsstjärnor tillsammans med specialkomponerad musik och forskningsprojekt av högsta betydelse för vår förståelse av klimatsystemet.

Att stå under bar himmel mitt i en färgsprakande utställning omgiven av naturens krafter i form av vind och vågor förstärker alla sinnen och man tar till sig konsten och vetenskapen på ett väldigt speciellt sätt!

Den lilla fyrön Hamneskär i mitten av bilden. Ön är en del av naturreservatet Pater Noster-skärgården. Foto: Erik Nissen Johansen.

De två dokumentärfotograferna Ulrika och Lukasz Larsson Warzecha från Sverige, samt konstfotograferna Christy Lee Rogers från USA och Lara Zankoul från Libanon står för fotokonsten. Utställningen visas ute i det fria runt om på ön och öns minsta byggnad, fyrmästarens utedass, rymmer nu den lilla konsthallen Pater Noster Art Hall. Mattias Tell, låtskrivare och producent från Göteborg, har tonsatt utställningen och skapat en låt dedikerad till utställningen.

Ön bestå av en magmatisk bergart som kallas breccia där ljus granit har trängt upp som magma och brutit sönder den mörka bergarten amfibolit.

Ön heter Hamneskär och den är en del av naturreservatet Pater Noster-skärgården som består av låglänta öar, kobbar och skär som slipats runda av inlandsisen. Det är tuffa växter anpassade till den karga miljön, några strandpaddor, sälar samt både vanliga och ovanliga fåglar som bebor och gästar ön. I havet runt ön är undervattensvärldens artrikedom desto mer sprudlande.

I kontrast till de karga klipporna är artrikedomen under ytan i havet stor.

På klippor slipade av inlandsis och hav visas nu fotografier av borrkärnor från dagens inlandsis på Grönland tillsammans med världskända filmstjärnor med vackra färgglada specialdesignade kläder fotade under vattenytan. Gemensam nämnare är vatten.

Fotograferna förvandlade vårt forskningsmaterial till konst! Det är fantastiskt inspirerande att se vad det mötet har lett till och man upplever ytterligare en dimension när man tar del av resultatet på den här magiska platsen, säger professor Margareta Hansson vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Forskaren Margareta och fotografen Lukasz tittar på övergången mellan istid och dagens värmeperiod.

Historier fångade i isen

En del av utställningen heter ”Stories trapped in ice” där porträtt av isborrkärnor från olika tidsperioder berättar sina utvalda historier. Fotografen Lukasz Larsson Warzecha var med forskarna på inlandsisen på Grönland under en månad och fick chans att dokumentera fältarbetet. Sedan besökte den kreativa duon Ulrika och Lukasz Larsson Warzecha Niels Bohr Institutet i Köpenhamn där en stor mängd iskärnor från flera djupborrningsprojekt på Grönland lagras i väntan på olika vetenskapliga analyser. Duon valde ut specifika händelser i iskärnornas arkiverade historier, färgsatte isen med ljus och fotograferade den. Resultatet är att besökarna i utställningen får se iskärnor på ett sätt man aldrig gjort tidigare och samtidigt ta del av unika berättelser.

Margareta vid iskärna utvald från projektet NEEM.

Iskärnor och klimat

Polarforskaren Margareta Hansson, från Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, är Sveriges representant i ledningen för alla de stora internationella djupborrningsprojekten på Grönland såsom NorthGRIP, NEEM och EastGRIP, samt EPICA och Beyond EPICA i Antarktis. Projekten handlar om att borra sig ner genom inlandsisen och därmed flera hundratusentals år tillbaka i tiden för att få information om forna tiders klimat och miljö med syfte att förstå hur vårt komplexa klimatsystem fungerar. Margareta har hjälpt till med bearbetning av de svenska texterna i den här utställningen.

Vad är klimatarkiv?

Tillsammans med lera från botten av sjöar och hav, borrkärnor från mossar, träringar och droppstenar bildar iskärnor från dagens stora inlandsisar viktiga klimatarkiv som ger oss möjlighet att blicka bakåt i tiden och se hur klimat och miljö har varierat. Isborrkärnorna ger oss den unika informationen om hur atmosfärens sammansättning av växthusgaser och partiklar har varierat helt naturligt. Genom kemiska analyser, dateringar och studier i mikroskop framkallas dessa data och med modeller kan vi sen förstå hur vi människor påverkar vårt framtida klimat.

Läs mer om iskärnor:

EastGRIP och Beyond EPICA

Fotografernas berättelser om is:
Stories trapped in ice

Läs mer om utställningen:

https://www.paternoster.se/evenemang/art-exhibition

Eller upplev den på plats fram till september.

Pater Noster har utvecklat utomhusutställningen tillsammans med konstgalleriet UpOnWalls.