Ny policy brief: Havsförsurning ytterligare ett hot mot Östersjöns ekosystem

Havsförsurningen väntas bli påtaglig även i Östersjön under de kommande årtiondena. Det innebär en ytterligare belastning för det redan stressade ekosystemet, och gör det ännu viktigare att minska annan miljöpåverkan, såsom övergödning och farliga ämnen.

Det finns nu starka bevis för att den pågående havsförsurningen har stor påverkan ekosystemen i havet, och Östersjön är inget undantag. Denna fråga beskrevs i en policy brief redan 2020 – Ekosystemen hotas när havsförsurningen når Östersjön – av oceanograf Erik Gustafsson, Stockholms universitets Östersjöcentrum och marinekolog Monika Winder, Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Publikationen har nu uppdaterats, och till vissa delar skrivits om, för att inkludera ny kunskap, till exempel om hur kalkbildande organismer påverkas av havsförsurning. Viktiga bidrag har kommit från Sam Dupont, universitetslektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, med lång erfarenhet på området. 

Uppdateringarna inkluderar även modellresultat för hur försurningen i Östersjön kan utvecklas under olika scenarier, avseende utsläpp av koldioxid och tillförsel av kväve och fosfor. Det betonas att hög näringsbelastning, som resulterar i kraftig övergödning, leder till ett högre genomsnittligt pH, men också till större säsongsvariationer och ett lägre årligt pH-minimum, vilket är vad som påverkar djuren i havet.

Läs eller ladda ner den nya policy briefen som layoutad pdf:

Policy brief: havsförsurning ytterligare ett hot mot Östersjöns ekosystem

Läs texten på webben:

Policy brief: Havsförsurning ytterligare ett hot mot Östersjöns ekosystem

Se ett nyligen genomfört frukostseminarium på temat (på engelska):