Forskning om skärgårdsvikar blir musik

En av de nio utvalda forskare som får sin forskning omsatt i ett musikaliskt verk under Östersjöfestivalens Baltic Sea Festival Science Lab är Åsa Nilsson Austin, postdoktor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Hur det känns att få sin forskning tonsatt? "Nytt, utvecklande och framförallt jättespännande och jättekul!"

– Det känns jättespännande. Det är verkligen outforskad mark för mig, och för alla inblandade tror jag, säger Åsa.

I sin forskning tar Åsa Nilsson Austin reda på hur mycket kol och näring som binds i vassmiljöer och vad som händer i miljön när vassen klipps. Men hon undersöker också människans relation till naturen i skärgården. För att kunna skapa det nya verket tillsammans med kompositören Anna Berg och regissören Elisabet Ljungar, har Åsa fått fundera kring vilket budskap hon vill förmedla till publiken. Hon har berättat mycket om sin forskning för både regissör och kompositör. Det har hjälpt att koppla budskapet till fysiska miljöer, känslor och sinnesintryck för att budskapet ska bli lättare att förstå.

Under digitala träffar med regissören och kompositören, diskuteras texten som Åsa arbetar med och hur text och musik ska kombineras.

 

Fick sin kompositör

Åsa Nilsson Austin, postdoktor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Privat

Vid en första digital sammankomst i projektet Baltic Sea Festival Science Lab möttes regissören, projektledaren och alla kompositörer tillsammans med alla forskare. Då fick alla presentera sig och sin forskning respektive musik. Utifrån det första mötet och reflektioner kring alla intryck, parade regissören ihop kompositörer med forskare.

Under digitala möten har kompositören Anna Berg berättat för Åsa om sin musik och hur processen kan se ut när hon skapar den.

– Det en väldigt kreativ process och det gillar jag!, säger Åsa Nilsson Austin.

Hon tycker att det också skulle vara roligt att testa att t.ex. göra spoken word av forskning. Och hon lyssnar på kompositörens musik på ett helt nytt sätt nu.

Läs mer om Åsas forskning

Text: Jenny Rosen

Östersjöfestivalen 2023

Nio unga forskare och tonsättare har valts ut att medverka i Baltic Sea Festival Science Lab, under Östersjöfestivalen 2023. Framställningen omsätter forskningsresultat i musikaliska verk som framförs av ensembler ur Sveriges Radios Symfoniorkester, i Berwaldhallen. Baltic Sea Festival Science Lab är ett nytt initiativ från Östersjöfestivalen, Stockholms universitet och Voksenåsen Music Academies.

Här kan du läsa mer

Läs om kompositören Anna Berg