Metanutsläpp från havsbottnar kan öka vid varmare temperaturer

Metanutsläpp från havsbottnar kan öka vid varmare vattentemperaturer, enligt en ny studie från bland annat Stockholms universitet, och Christian Stranne är en av forskarna.

Metanutsläpp från havsbottnar kan öka vid varmare vattentemperaturer, enligt en ny studie från bland annat Stockholms universitet.

Metan inlagrat i havens bottensediment konsumeras av mikroorganismer.

Men när havsvatten värms upp till följd av klimatförändringar kan utsläppet bli för stort för att mikroorganismerna ska hänga med.

Lyssna på VETENSKAPSRADION NYHETER