Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hoppas skapa engagemang för havet

Med projektet Algforskarsommar hoppas Lena Kautsky att fler får lust att upptäcka vad som sker under vattenytan.

Lena Kautsky vid bryggan
I projektet Algforskarsommar hjälper allmänheten till att rapportera in iakttagelser om småkryp i blåstång, om det finns höstförökande tång och hur färgen på grönslick ser ut. Forskaren Lena Kautsky bloggar varannan vecka om projektet på Tångbloggen.

– Blåstången kallas ofta för Östersjöns skog. Den är flerårig och skapar en viktig miljö för smådjur och småfisk. Om det inte finns tång så blir det som ett kalhygge, då finns det ingen plats för abborrarna att lägga sin rom, och småfisken kan inte gömma sig för abborren, det påverkar hela miljön i havet, säger Lena Kautsky, professor emeritus i marin växtekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, och senior advisor på Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Hon står nere vid bryggan i Räfsnäs i Roslagens skärgård, iförd blåa plastsandaler och med en grönbrun blåstångruska i handen. Hon stryker över de platta, förgrenade bladen och flytblåsorna och ruskar sedan lite på plantan för att se om det trillar ut några småkryp i en vit balja.
– Jag vill veta vilka småkryp som finns inne i tången, hur många de är och om det finns betskador på plantan.

Blåstång
Blåstången är en viktig barnkammare för olika arter i havet.

I baljan hamnar en tånggråsugga, två tångmärlor, en dammsnäcka och en nattsländelarv.
– Om tånggråsuggorna blir för många så minskar nyrekryteringen av tång och det påverkar ekosystemet, det kunde vi se i ett område i Kalmarsund för ett tag sedan och i Ålands skärgård på 1980-talet. Om man ser stora betskador på tång så är det första tecknet på att något kan vara fel, säger Lena Kautsky som har forskat om alger och vattenväxter sedan 1970-talet.

Såningsplattor för blåstång
I linor från bryggan hänger såningsplattor för blåstång. Lena undersöker om hon ser något tecken på att en planta är på gång, men det verkar inte vara dags än.

Att ta reda på hur det står till med tång och alger är något som alla som rör sig längs Östersjökusten kan hjälpa till med under sommaren. Att räkna småkryp i blåstång är en av tre uppgifter som ingår i det medborgarforskningsprojekt som Lena Kautsky har startat, Algforskarsommar, där allmänheten kan bidra med iakttagelser från olika platser i Östersjön och på det sättet öka kunskapen om alger och hur algbältet fungerar. Det är tre fältstudier som Lena Kautsky behöver hjälp med. Förutom att räkna småkryp i blåstång handlar det om att leta efter så kallad ”hösttång” och att studera grönslickens färg på olika platser i havet.   
– Jag hoppas att jag kan få igång ett engagemang och att många nappar på att hjälpa till. Det viktigaste för mig är att få ett fotografi på det som undersöks, koordinaterna för platsen och information om vad som räknats av eller bedömts, jag ger feedback till alla som hör av sig, säger Lena Kautsky.

Vilka småkryp döljer sig i tångruskan?
Vilka småkryp döljer sig i den här tångruskan? Lena Kautsky och hennes man Nils Kautsky hittar en tånggråsugga, två tångmärlor, en dammsnäcka och en nattsländelarv.

Att hon vill veta hur mycket hösttång som finns i Östersjön beror på att det kan visa på en ny och intressant trend där tången håller på att anpassa sig efter förändrade förutsättningar.
– Det är vanligast att blåstång förökar sig på sommaren, men på grund av övergödningen i Östersjön så bildas det mycket grönslick och trådalger under sommaren. På hösten blir botten däremot kal och ren när grönslicken dör. För tång som förökar sig på hösten kan det vara lättare att få plats då, säger Lena Kautsky.  

 

Alla observationer är intressanta

För att kunna dra några slutsatser om det är en ny trend som är på gång behöver hon få in ganska många observationer längs hela kuststräckan. Skillnaden i utseende mellan höstförökande och sommarförökande blåstång är att förökningstopparna sitter längre ner på egna grenar hos plantan på sommartång och precis under flytblåsorna i toppen på plantan på hösttången, och färgen på sommartången kan vara lite brunare.
– Det gör inget om man är lite osäker, tar man bara ett foto och mejlar till mig så kan jag alltid se vad det är och ta reda på mer med hjälp av bilderna. Alla observationer är intressanta att få in.  

Talgalg och grönslick.
Det kan vara svårt att skilja på grönslick och talgalg. Lena Kautsky håller upp båda, till vänster talgalgen som är lite grövre.

Den tredje uppgiften, att bedöma grönslickens färg, är kopplad till hur näringsrikt vattnet är i området. Grönslicken har långa, slingrande gröna trådar och växer oftast i strandkanten eller på klipporna, nära vattenlinjen.
– Ju längre ut i skärgården man kommer desto ljusare blir grönslicken, där är vattnet mindre näringsrikt, säger Lena Kautsky och håller upp en ljusgrön tofs med grönslick som hon har plockat upp från vattnet nedanför bryggan.
– En del tycker den är lite slemmig, andra att den är mjuk och len.

 

Bedöm färgen på grönslick

Uppgiften här är bland annat att ta en bild på grönslick på olika platser, att mäta längden på tofsarna och bedöma färgen på en skala från blek vitgul till mörkgrönt.
På 1970-talet gjorde en av Lena Kautskys kollegor en inventering av grönslickens färg längs en sträcka mellan Kastellholmen, via Kovik till Sollenkroka och långt ut i skärgården, vid Hasselkobben.
– I den såg man tydligt hur slicken gick från att vara mörkt grön närmast staden till ljust, ljust grön längre ut. Det skulle vara roligt om någon skulle vilja ta prover längs samma sträcka i dag, för att kunna jämföra.
Redan någon vecka in i projektet har hon fått kontakt med flera engagerade personer som bidrar med iakttagelser.
– Jag har kontakt med en familj på Ornö som har bestämt sig för att regelbundet göra iakttagelser på två platser, en på utsidan av ön och en på insidan. Jag har aldrig fått in så fina Excelark med så tydligt uppställd information.

Veranda med mikroskop
På verandan finns labbet med mikroskop där Lena Kautsky kan närstudera alger och blåstång och andra undervattensväxter.

Hon har också kontakt med en person som studerar Ronnebyåns utlopp och häromveckan fick hon en rapport och bilder på grönslick och tång på Norrpada i de norra delarna av Stockholms skärgård. Och den första rapporten om höstförökande blåstång har kommit in från Bergkvara i Kalmar län.
– Det är väldigt roligt med de kontakter jag får. Alla är så engagerade! Jag hoppas att projektet kan ge fler lusten att upptäcka vad som sker i havet. När det gäller forskning om växter och djur på land så har det länge varit vanligt att allmänheten kan hjälpa till att rapportera om de första vårtecknen eller vilka fåglar som syns vid fågelbordet. Om vi kan få igång samma engagemang för havet genom det här projektet så är det en bra början, det känns jätteviktigt.
Algforskarsommar kommer att pågå hela sommaren och in i september.

Läs mer om projektet Algforskarsommar.

Uppgift 1: Vilka är smådjuren som lever av tång?

Uppgift 2: Gå på jakt efter den ovanliga hösttången!

Uppgift 3: Hur grön kan grönslicksmattan bli?

Lena Kautskys blogg Tångbloggen:
https://tangbloggen.com/