Dyrssenpriset 2022 tilldelas masterstudie på Askölaboratoriet

Dyrssenpriset tilldelas årligen de två bästa mastersuppsatserna inom det marina området. I år går båda priserna till uppsatser skrivna vid Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet. Förstapriset går till en studie som utförts vid Askölaboratoriet. Vi säger grattis till båda pristagarna, Thea Bisander och Emelie Ståhl!

Thea Bisander. Foto: Privat.

För sin studie av årstidsvariationen i metanflöden från havet till luften i Östersjöns grunda, kustnära havsmiljöer, och skillnaden i flödena mellan olika livsmiljöer, får Thea Bisander förstapris om 10 000 kronor. Masteruppsatsen "A temporal and spatial study of CH4 sea-to-air fluxes from shallow bays in the archipelago of Stockholm and Trosa" visade på stora rumsliga såväl som tidsmässiga variationer, och bidrar med viktig information till förståelsen av de marina kustområdenas bidrag till den totala metanbudgeten. I sin uppsats riktar Thea Besander ett särskilt tack till personalen på Askö, för sin hjälpande hand med utrustning under fältstudierna.

Även andrapriset, om 5 000 kronor, gick till en masterstudent vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Emelie Ståhl får priset för examensarbetet "A test of the use of endospores of thermophilic sulfate-reducing bacteria as oceanographic tracers or bioindicators."

Svenska Havsforskningsföreningens logga.

Läs mer om priset till de båda uppsatserna

Om Dyrssenpriset

Dyrssenpriset 2022 för bästa masteruppsats inom marina vetenskaper är instiftat av Svenska Havsforskningsföreningen för att hedra David Dyrssen (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Han verkade aktivt för ett samarbete över ämnesgränserna inom det marina området och var en av initiativtagarna till Svenska Havsforskningsföreningen.

Läs mer om Dyrssenpriset