Geografiprogrammet, en blandning av natur och samhälle med många möjligheter!

En av våra tidigare studenter,  Emma Palmertz, berätta om sin utbildning i geografi och sitt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Stockholms stad.

En blandning av natur och samhälle med många möjligheter, säger Emma om sin utbildning i geografi.

Vad har du läst för utbildning?

Jag har läst en kandidat i geografi på Stockholms universitet 

Hur kom det sig att du valde den utbildningen?

Jag valde geografiprogrammet då jag ville ha en blandning mellan natur och samhälle. Det är också ett brett program som öppnar upp många möjliga fortsatta utbildningar och jobb.

Vad var roligast med din utbildning?

Det roligaste med min utbildning var kursen naturgeografiskt projektarbete där vi åkte till Grekland och genomförde ett fältarbete som vi sedan redovisade. Det var väldigt kul att få åka utomlands som en del av studierna och att få använda det man lärt sig i praktiken.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Stockholms stad. 

Emma Palmertz
Emma Palmertz

Var har du för arbetsuppgifter?

Jag jobbar med tillsyn av väg- och spårtrafik och särskilt med frågor om dagvatten, masshantering och buller. Arbetsuppgifterna varierar men inkluderar inspektioner, granskning av rapporter och tillsynsmöten.

Berätta om hur en dag kan se ut!

En vanlig dag kan börja med en inspektion av en dagvattenanläggning, då åker jag ut till anläggningen och ser om allt ser bra ut. Eftermiddagen spenderas sedan på kontoret där jag skriver en inspektionsrapport och granskar en inkommen provtagningsrapport.

På vilket sätt har du nytta av dina kunskaper från studierna i ditt jobb?

Dels har jag nytta av mycket sakkunskaper som jag lärt mig under utbildningen, exempelvis vad dagvatten är och om föroreningar i mark och sediment. Sedan har jag även stor nytta av de skrivkunskaper som jag utvecklade under min tid på universitetet.

Ditt bästa tips om hur man väljer en utbildning!

Det viktigaste när man väljer utbildning är att man väljer något man har ett intresse för! Man behöver inte ha en tydlig plan med utbildningen när man börjar. Jag visste inte vad jag skulle göra efter examen under utbildningens gång, utan det var först när jag var klar och började kika runt som jag insåg hur många möjligheter det fanns.

Läs mer om kandidatprogrammet i geografi