Strandpromenad under fullmåne i årets Algforskarsommar

I projektet algforskarsommar får allmänheten möjlighet att bidra med ny kunskap om hur algbältet fungerar, vad som händer under ytan i våra svenska kustvatten och jämförelser av hur det ser ut på olika platser i Sverige. I årets upplaga av Algforskarsommar finns en ny uppgift: att gå ut på blåstångspromenad under fullmåne!

Blåstång. Foto: Kristian Peters /Wikimedia Commons.

Genom att delta i medborgarforskningen kan du bidra med viktig kunskap om livet i havet. Algforskarsommar samlar både in kunskap som ger en bild av hur havet påverkas av klimatförändringarna och om kustens biologiska mångfald.

Ett rikt liv i tångruskorna innebär även att fisklivet kan vara på väg att repa sig.

Jag hoppas att vi får in många rapporter från kusten om ett rikt djurliv i tångruskorna!

Lena Kautsky, professor emeritus i marin växtekologi och projektansvarig för Algforskarsommar.

Här hittar du sommarens alla uppgifter

Strandpromenad under fullmåne

I årets upplaga av Algforskarsommar kan du hjälpa forskarna genom att gå på strandpromenad när det är fullmåne, och samla in grenar av blåstång. Sedan undersöker du blåstångens förökningstoppar, för att se om de hunnit bli mogna. I den här filmen förklarar Lena Kautsky, som leder Algforskarsommar, hur du bidrar med kunskap till forskningen i sommarens nya uppgift: